Mandalay Resources Corporation tillkännager produktions- och försäljningsresultaten för första kvartalet 2019

TORONTO, April 11, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) tillkännagav idag sina produktions- och försäljningsresultat för första kvartalet 2019. Under första kvartalet 2019 producerade Mandalay 21 940 säljbara uns guldekvivalent och sålde 23 007 uns guldekvivalent.  Dominic Duffy, President och Chief Executive Officer på Mandalay, kommenterar, ”Mandalays konsoliderade produktion var en betydande förbättring under de senaste kvartalen, som till stor del berodde på ett starkt kvartal i Björkdal där lastbilstransporten och transporten av högkvalitativt underjordiskt material återgick till förväntad nivå efter det att den underjordiska transportflottan anlänt. Björkdal påverkades också positivt av brytningen av höghaltig underjordisk malm, som är det framgångsrika resultatet av det geologiska teamets primära målsättning att identifiera höghaltiga malmkällor. Vi förväntar oss att de högre produktionsnivåerna i Björkdal ska förbli stabila under resten av 2019.” Duffy fortsätter, ”Produktionen var lägre i Costerfield jämfört med föregående kvartal och bolaget fortsatte med sin kapitalutveckling i den höghaltiga Youle-malmgången som beräknas inleda sin produktion vid årsskiftet. Produktionen ökade även vid Brunswick-malmgången, som kommer att utgöra den främsta källan till produktionen i Costerfield under 2019.” Duffy avslutar, ”Det första kvartalet är en utmärkt början på 2019. Våra resultat under kvartalet markerar det andra följande kvartalet med driftsförbättringar, då den konsoliderade produktionen och försäljningen ökade med cirka 15 % respektive 25 % under det första kvartalet 2019 jämfört med fjärde kvartalet 2018. De viktigaste fokusområdena under resten av 2019 är att fördjupa kapitalutvecklingen till Youle-malmgången i Costerfield och fortsätta utveckla driftsförbättringar i Björkdal för att ytterligare höja den bearbetade halten. Vi kommer även att starta om vårt prospekteringsprogram under andra kvartalet 2019 med djupare prospekteringsborrning i Costerfield och utvidgningsborrning runt Aurora-zonen i Björkdal.” Säljbar produktion för de tre månader som slutade 31 mars 2019: Under första kvartalet 2019 producerade bolaget totalt 18 490 uns guld och 575 ton antimon, vilket representerar en produktion på totalt 21 940 uns guldekvivalent jämfört med 19 303 uns guld och 605 ton antimon under första kvartalet 2018, vilket representerar totalt 23 172 uns guldekvivalent.   Produktionen i Björkdal uppgick till 14 385 uns guld under första kvartalet 2019, jämfört med 12 716 uns guld under första kvartalet 2018.  Produktionen i Costerfield uppgick till 4 105 uns guld och 575 ton antimon under första kvartalet 2019, jämfört med 6 587 uns guld och 605 ton antimon under första kvartalet 2018. Tabell 1 – Säljbar produktion för första kvartalet 2019 och 2018, samt fjärde kvartalet 2018 MetalSourceThree months ended March 31 2019Three months ended March 31 2018Three months ended December 31 2018Gold (oz)Björkdal14,38512,71610,482 Costerfield4,1056,5874,948 Total18,49019,30315,430Antimony (t)Costerfield575605561Average quarterly prices:    Gold US$/oz 1,3031,3291,229Antimony US$/t 7,8178,4998,204Au Eq. (oz)1Björkdal14,38512,71610,482 Costerfield7,55510,4568,691 Total21,94023,17219,173 1 Kvartalsvis produktion av uns guldekvivalent (”Au Eq. oz”) beräknas genom att säljbar kvantitet av guld (”Au”) och antimon (”Sb”) under perioden multipliceras med respektive genomsnittligt marknadspris för råvaran under perioden. De två beloppen adderas sedan till ett ”totalvärde baserat på marknadspris” som sedan delas med guldets genomsnittliga marknadspris under perioden. Guldets genomsnittspris under perioden beräknas som genomsnittet av dagliga stängningskurser på London Metal Exchange under perioden, där priset på veckoslut och helgdagar tas från den senaste bankdagen. Antimonets genomsnittspris under perioden beräknas som genomsnittet av det dagliga genomsnittet av högsta och lägsta lagerpriser på Rotterdambörsen under perioden, där priset på veckoslut och helgdagar tas från den senaste bankdagen. Källan till alla priser är www.metalbulletin.com. Försäljning för de tre månader som slutade 31 mars 2019: Under första kvartalet 2019 sålde bolaget totalt 19 857 uns guld och 525 ton antimon, vilket representerar totalt 23 007 uns guldekvivalent jämfört med 24 808 uns guld och 679 ton antimon under första kvartalet 2018, vilket representerar totalt 29 151 uns guldekvivalent.  Björkdal sålde 15 778 uns guld under första kvartalet 2019, jämfört med 17 677 uns guld under första kvartalet 2018.  Costerfield sålde 4 079 uns guld och 525 ton antimon under första kvartalet 2019, jämfört med 7 131 uns guld och 679 ton antimon under första kvartalet 2018. Tabell 2 – Försäljning för första kvartalet 2019 och 2018, samt fjärde kvartalet 2018 MetalSourceThree months ended March 31 2019Three months ended March 31 2018Three months ended December 31 2018Gold (oz)Björkdal15,77817,6779,557 Costerfield4,0797,1314,957 Total19,85724,80814,514Antimony (t)Costerfield525679582Average quarterly prices:    Gold US$/oz 1,3031,3291,229Antimony US$/t 7,8178,4998,204Au Eq. (oz)1Björkdal15,77817,6779,557 Costerfield7,22911,4748,842 Total23,00729,15118,399 1 Kvartalsvis såld guldekvivalent beräknas genom att säljbar kvantitet av guld och antimon under perioden multipliceras med respektive genomsnittligt marknadspris för råvaran under perioden. Sedan adderas de två beloppen till ett ”totalvärde baserat på marknadspris” som sedan delas med guldets genomsnittliga marknadspris under perioden. Källan till alla priser är www.metalbulletin.com , där priser för veckoslut och helgdagar har tagits från den senaste bankdagen. Mer information: Dominic Duffy President och Chief Executive Officer Greg DiTomaso Director of Investor Relations Kontakt:  647.260.1566 Om Mandalay Resources Corporation: Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget fokuserar på att öka produktionen vid dess guld- och antimonverksamhet i Australien, och guldproduktion från sin verksamhet i Sverige för att skapa kortsiktigt kassaflöde. Framåtblickande uttalanden: Detta nyhetsmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om bolagets förväntade produktion av guld och antimon under räkenskapsåret 2019. Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser , allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 28 mars 2019. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.